Markedsføring

Som et resultat kundetilfredshetsundersøkelser vil det måtte iverksettes en rekke tiltak og programmer for å nå definert mål i en tilfredshetsindeks. Her er det for gjort å glemme den generelle markedsføringen bedriften gjennomfører. Alt materiell, kampanjer, DM, eDM, nettsider mm. må gjennomgås og om nødvendig tilpasses slik at budskap og innhold understøtter tiltakene mot bedre kundetilfredshet og kundelojalitet.